Vítejte!

UPOZORNĚNÍ: Stranky se upravují a informace na nich uvedené, nemusí odpovídat skutečnosti.

Vítejte v prezentaci Spolku rytířského Řádu točenice!

Řád českého krále zvaný Točenice, Ordine del Nodo

Toho bzde toho

Řád točenice je nejstarším českým světským rytířským řádem.založený králem Václavem IV.
Stalo se tak v Chebu v sobotu dne 1. 5. roku 1389.

Od roku 2016 je řád zapsán také jako spolek.

Dovolte nám přivítat Vás na oficiální stránce rytířského Řádu točenice.

Rytířský řád je mezinarodní – podporuje a hájí českou státnost v Evropě. Zvýšenou potřebu spolupráce se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Řád je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice českého národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.

Naším cílem je ochrana památek,kulturního dědictví a boj za návrat monarchie do střední Evropy.Obrana,tradic a zásad křesťanské rytířskosti.

27.10 2015 proběhl zápis řádu jako spolku.

Vaše návštěva nás mile potěšila.

Toho bzde toho

46319212539687573413

Symbolem řádu byla točenice, čili pruh látky, spirálovitě přetočený a natvarovaný do kruhu s uzlem a volnými cípy.Šlo o poměrně volné rytířské bratrstvo, inspirované Podvazkovým řádem, jehož insignie byla udělována významným osobám a za odměnu.I u řádu točenice je jedna z insignií nošena pod pravým kolenem.

Heslem řádu je : Toho bzde toho

Pro zájemce o členství v řádu:

Vážený a milý uchazeči o členství v královském rytířském Řádu točenice. Podmínkou přijetí za řádného člena je dosažení 18 let.Podmínkou přijetí za řádného člena řádu je rovněž zaplacení vstupního registračního poplatku, za který nový člen postupně obdrží dekret člena řádu,insignii,plášť a osobní erb.Dále povinností jako člena Řádu následně bude placení ročního členského příspěvku, který bude použit na běžný chod řádu a také na jeho charitativní činnost a realizaci dlouhodobých řádových cílů. Pokud Váš zájem trvá kontaktujte nás na kralovskyrad@email.cz nebo v kontaktech na tomto webu.

11888127_869523006458603_2455164498727769569_n

Projekty:

10867253_751117544965817_419327862_n

Projekt Česká monarchie

title_logo02

Podpořte s námi záchranu hradu Hričov

Rádi bychom zastavili tendence v dnešní době obvyklé – a v Budějovicích zaběhnutý zlozvyk, kasárna zbourat do základů a vystavět parkovací domy. Proto bych vás chtěl požádat o sdílení odkazu www.petice24.com/kasarna

Ve městě Českých Budějovicích se nacházely konkrétně dělostřelecké (mezi Nádražní a Pražskou třídou), pěších pluků na Mariánském náměstí a u dnešního autobusového nádraží, spolu se štábními zeměbraneckými a novými zeměbraneckými kasárnami (na lineckém předměstí, dnešní vojenská nemocnice u kostela sv. Jana Nepomuckého). Mariánská kasárna se po dobu vojenské služby stala útočištěm Fráni Šrámka, slavného spisovatele Haška nebo prezidenta Václava Havla, dělostřelecká zase Klementa Gottwalda. Pak také několik dalších vojenských budov, které však dnes již mezi tak známé nepatří. Ještě nutno podotknout, že v Budějovicích mají nejstarší tradici dragounské jednotky – už v roce 1711 zde sídlil 2. dragounský pluk. Od roku 1772 pak 1. pluk polního dělostřelectva. Ten zřejmě sídlil v takzvaném Artillerie-Bauhofu, mezi dnešním autobusovým nádražím a ulicemi Průmyslová, Novohradská/Jeronýmova a Žižkova. A my, generace 20. a 21. století máme přihlížet ničení těchto památek? Tisk

řád českých králů