Patron řádu – Fons honorum

Jeho Královská Výsost don Andrés Omar Ayala Valva, Suverénní Kníže Pindusu a Velkovévoda Makedonský, Dědičný Velkokomandér Dědičné Komendy Řádu Svatého Jana Jeruzalémnského z Rhodu a Malty

11696584_845408328870071_1821927389_n (1)
s insignií rytířského Řádu točenice
11714362_845405092203728_913272246_n
s insignií rytířského Řádu točenice

don_zndres_fotka

Narozen v Santa Fé v Argentině 17. července 1975. Prvorozený syn Markýze Maria Andrése Ayaly de Valva a princezny Rosy Noemi di Monje-Bourbon.Je držitelem titulů kníže pindoský a vévoda makedonský. Markýz z Valvy. Hrabě recalmutský. Baron Mazzarà Sant’Andrea. Dále několika vznešených titulů a rytířských řádů.Po dlouhé právní debatě mezi dědici knížete Alcibíadese del Pindo se tituly „kníže pindoský“ a „vévoda makedonský“ restituovaly. Jeho královská výsost Andrés Omar Ayala, kníže pindoský a vévoda makedonský, nástupce v přímé linii rodu Diamandi a současný nositel všech titulů a ocenění tohoto knížecího rodu.Má doktorát z teologie a titul bakaláře z filozofie. Dále absolvoval kurzy heraldiky a genealogie. Hovoří španělsky, anglicky, portugalsky, italsky, řecky a hebrejsky.Je ženatý od 15. března 2010 a jeho manželkou je princezna Angela.Kníže spojuje své aktivity v knížecím rodě s diplomatickými, vzdělávacími a charitativními projekty a podporuje různé kulturní a humanitární asociace. Taktéž je držitelem titulů, vyznamenání a ocenění řádů rytířských a za zásluhy. 

558172_145020695636064_470025290_n 5523843 1766481

150737_786819771378172_5390870867529482700_ntoc_andresayala

Duchovní patron řádu

Jeho Všesvatost Patriarcha Nicolas I. Pařížský
Předsedá posvátnému synodu více jak 80 biskupů ze všech 5 kontinentů světa
Zvolen Patriarchou týmtéž synodem v říjnu 2011. Hlava Patriarchatu Národů, Francouzské Orthodoxní Církve, Evropské Orthodoxní Církve, od 2003 arcibiskup Paříže, kněžské svěcení 9. Duben 1985 Mons. Vigile (Řecká Církev starého kalendáře), biskupské svěcení 1. Září 2000 – Patriarcha Boris a Mons. Jean-Michel a Mons. Paul (Řecká Církev starého kalendáře)
Sídlí v Paříži
webstránka : http://www.patriarcat-orthodoxe.eu/

blasonSTShome_1_03 PDNlogo SAM_3424