Současnost řádu

Rytířský řád Točenice (dále jen řád) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky a rytířského desatera, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice českého,moravského a slezského národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.Rozvíjet a zachovávat Přemyslovský,Lucemburský a Habsburský odkaz českých králů.Pěstujeme rytířské ctnosti jako je čest, věrnost, statečnost a ochrana slabých a potřebných v občanském životě svých členů a také v prostředí svého působení. Pomáháme při ochraně a propagaci kulturních nemovitých památek, přírody, krajiny a hodnot na území České republiky.

Naším cílem je podpora,ochrana památek a kulturního dědictví.Podpora restituce monarchie Důležitým aspektem je i charitativní činnost.

Pomáhat našemu národu navrátit se k vlastní historii,víře,hrdosti a morálce.

 

řád českých králů