Struktura řádu

Velmistr

Hejtmani
Kancléř
Pokladník
Herold
Řádný rytíř
Čestný rytíř

řád českých králů